Kotva
Úřední deska
Prodej obědů
28.8.2019

Prodej obědů na školní rok 2019/2020

28.8.           10.30 - 13.00

29.8.             8.00 - 11.00

30.8.            10.00 -12.00

2.9. 2019

7.00 - 9.30,       11,30 - 14.00

 

od 3.9. 2019

7.00 -7.55            11.30 - 14.00

Ceny obědů ( viz web. str.  - Jídelna školy)

 
 
Bakaláři

 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
11

Posledních 7 dní:
1483

Posledních 30 dní:
5826

Celkem:
184318

Mapa webu
A
A
A

Historie a současnost školy

Vloženo: 13.12.2017 | Zobrazeno: 4451x | Zatím neupraveno

Slavnostní otevření školy proběhlo dne 1.9. 1983 po jednoročním provozu školy a dokončení výstavby všech pavilonů pod názvem Základní škola,ulice Pionýrů 1575,Teplice.  

Novodobá historie Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Maršovské ulici začala 1. červencem 1999, kdy došlo ke sloučení ZŠ s RvHv v ul. Čs. dobrovolců a ZŠ v Maršovské ulici.

Od té doby jsou v provozu třídy klasické a třídy pro děti s hudebními předpoklady,  které mají v rozvrhu více hodin hudební výchovy; talent je rozvíjen ve známých pěveckých sborech Písklata, Poupata a Fontána pod vedením zkušených sbormistrů.

Prezentací na veřejnosti na poli hudebním, sportovním a ve vědomostních soutěžích je škola veřejnosti dobře známa. Velkou zásluhu na podchycení talentu žáků má kvalitní pedagogický sbor. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými učebnami.

Děti mohou v rámci volnočasových aktivit navštěvovat řadu zájmových kroužků. Velké popularitě se těší turistický, modelářský a plavecký kroužek. Nejen děti, ale i rodiče se mohou zúčastnit sobotních výletů za krásami našeho regionu, ale i dalších zajímavých České republiky.  Škola pořádá pro žáky 1.stupně  výjezdy do škol v přírodě. Pěvecký sbor Fontána pravidelně vyjíždí na pěvecká soustředění  do Sloupu v Čechách. 

Škola má dvě  budovy, Maršovská 1575/2, kterou navštěvují dětí  2. - 9.ročníků. V budově jsou také umístěny školní družiny, tělocvičny a školní jídelna.

Naši nejmenší - prvňáčkové navštěvují  budovu v ul. Bohosudovská 171  (zvaná "školička", nad Kauflandem), kde je také ranní družina a zde mohou tak v pohodě zahájit cestu za vzděláním.