Bakaláři
Přípravná třída
Zápisy
Úřední deska
Virtuální prohlídka
„Naučit se, hledat a používat 2023”

Jídelna školy

Provoz  školní jídelny zajišťují  vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Kapacita je 560 obědů denně. Školní jídelnu navštěvují kromě dětí ,pro které je především určena, také strávníci z blízkého okolí.  

 

Informace pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně

  1. Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze když se zúčastní vyučování.V době nemoci bude cena oběda zahrnovat plné náklady na jeho přípravu, výjimku tvoří 1. den nemoci .Na dotovaný oběd nemá žák nárok v době prázdnin při ředitelském  volnu nebo při zájmové činnosti při soutěžích, a to i v případě, že je v této době ve školní družině.

  2. Přihlášení, odhlášení obědů -  (viz vnitřní řád ŠJ )

  3. Podle vyhlášky č.107 /2005 o školním stravování se žáci nezařazují do věkových kategorií dle ročníku, který navštěvují; ale podle dosaženého věku v daném školním roce.
  4. Období školního vyučování ve šk. roce 2023/2024 začne od 4.9. 2023 a bude ukončeno  28.6.2024.

 

Adresa školní jídelny:

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy 
Maršovská 1575/2
415 01 Teplice
Tel.č. : +420 417 562 393

web:  www.zsmarsovska.cz
e-mail jídelna- vedoucí ŠJ   hana.neufusova@zsmarsovska.cz

č. účtu :  KB 107-6659290277/0100  v.s. 1

Ved. kuchařka: Prokopová K.
Ved. šk. jídelny: Neufusová H.
 

Prodej obědů

Prodej obědů  školní rok 2023/2024
PO - PÁ  7,00 - 7,55    11,30 - 14,00

 

Cena obědů od 1. 1. 2024

Strávníci

  6 - 10 let 33,- Kč
11 - 14 let 35,- Kč
15 a více 37,- Kč

 

 Cizí strávníci      78,- Kč      

(Cena oběda pro žáky v době, kdy nemají nárok na dotovaný oběd)

 

Přihláška ke stravování (Velikost: 96.34 kB)

Vnitřní řád ŠJ 2023-2024 (Velikost: 198.52 kB)

Seznam alergenů

 

Objednávání obědů lze i přes webový portál.  www.jidelny.me.cz/jidelna08

podmínkou otevření je vyzvednutí si přístupového hesla u ved. školní jídelny paní Neufusové.

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.