Bakaláři
Přípravná třída
Zápisy
Úřední deska
Virtuální prohlídka
„Naučit se, hledat a používat 2023”

Historie a současnost školy

    Slavnostní otevření školy proběhlo dne 1.9. 1983 po jednoročním provozu školy a dokončení výstavby všech pavilonů pod názvem Základní škola,ulice Pionýrů, 1575,Teplice.  

Novodobá historie Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Maršovské ulici začala 1. červencem 1999, kdy došlo ke sloučení ZŠ s RvHv v ul. Čs.dobrovolců a ZŠ v Maršovské ulici.

Od té doby jsou v provozu třídy klasické a třídy pro děti s hudebními předpoklady,  které mají v rozvrhu více hodin hudební výchovy.Talent je rozvíjen ve známých pěveckých sborech Písklata, Poupata, a Fontána  pod vedením zkušených sbormistrů.

     Prezentací na veřejnosti na poli hudebním, sportovním a ve vědomostních soutěžích je škola veřejnosti dobře známa. Velkou zásluhu na podchycení talentu žáků má kvalitní pedagogický sbor. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými učebnami.

Děti mohou v rámci volnočasových aktivit navštěvovat řadu zájmových kroužků. Velké popularitě se těší  modelářský a plavecký kroužek. Škola pořádá pro žáky 1.stupně  výjezdy do škol v přírodě. Každoročně se žáci 7. tříd těší na lyžařský výcvik. Vycházející žáci se mohou těšit na turistický kurz na kolech koncem školního roku. Pro 6. ročníky je to adaptační pobyt v prvním týdnu v září. Žáci se během roku účastní různých vědomostních soutěží i exkurzí v rámci výuky.

     Škola má dvě  budovy, Maršovská 1575/2, kterou navštěvují dětí  2. - 9.ročníků. V budově jsou také umístěny školní družiny, tělocvičny a školní jídelna.Naši nejmenší - prvňáčkové navštěvují  budovu v ul. Bohosudovská 171  (zvaná "školička", nad Kauflandem), kde je také ranní družina a zde mohou tak v pohodě zahájit cestu za vzděláním.

     Škola je veřejnosti známa vystoupením pěveckých sborů Písklata (1.-2.třída), Poupata (3.-5.třída), Fontána (6.-9.třída). Pěvecký sbor Fontána pravidelně vyjíždí na pěvecká soustředění  do Sloupu v Čechách. 

Je naší prioritou, aby naše škola byla ukazatelem kvality a hodnot, kterým je potřeba věnovat pozornost. Vyučujeme podle našeho vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání   - „Naučit se, hledat a používat 2023“, který nám dává možnost přizpůsobit výchovné a vzdělávací cíle našim školním podmínkám, svobodu ve výběru efektivních metod a forem výuky, které jsou pro žáka přínosné, zajímavé a podporují jeho aktivitu, zájem o vše nové a zároveň ho nechávají svobodně vyjadřovat své názory. Vedeme naše žáky k dodržování kulturních tradic, jelikož škola je nedílnou součástí kulturního dění města Teplice.   Mým cílem, co by ředitelky školy a ve spolupráci se zřizovatelem i ostatními organizacemi s kterými škola spolupracuje, je udělat všechno proto, aby se tyto vize a záměry naplnily. 

 

Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.