Kotva
Zápisy žáků do prvních tříd
Podpora výuky žáků - cizinci
Úřední deska
Sběr starého papíru
11.10.2022

Sběr starého papíru od 12.10.2022 každou středu od 7.40 - 7.55 hodin, hlavní budova školy.

Prodej obědů šk. rok 2022 - 2023
23.8.2022

29.8.  10.00 - 12.00

31.8.  11.00 - 14.00

 

1.9. 2022  7.00 - 10.00     

                 11.30 - 14.00

Od 2.9.2022   7.00 - 7.55  

                   11.30 - 14.00

 

Ceny obědů :

6 - 10 let    27,- Kč

11 - 14 let  29,- Kč

15 a více     30,- Kč     

Cizí strávníci -  68,- Kč.     Vratná záloha na čip - 60,- Kč.

Čestné prohlášení
8.6.2020

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

Aktualizace MŠMT
29.5.2020

MŠMT k 27.5.2020

Aktualizace MŠMT (Velikost: 0.97 MB)

 

MŠMT k 27.4.2020

Hodnocení žáků za 2.pololetí MŠMT (Velikost: 317.09 kB)

NEPŘEHLÉDNĚTE
7.5.2020

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

v období do konce školního roku2019/2020. MŠMT (Velikost: 1 MB)

Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020.

Vyjádření (Velikost: 334.86 kB)

 

Úřední hodiny od 11.3.2020
10.3.2020

Úřední hodiny :

denně od 8.00 - 13.00 hodin

Informace MŠMT
10.3.2020

Mimořádné opatření - uzavření škol (Velikost: 452.22 kB)

Mimořádné opatření - zákaz akcí konaných nad 100 osob (Velikost: 208.96 kB)

 

Opatření vedení školy
7.3.2020

Informace pro rodiče (Velikost: 107.69 kB)

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
7.3.2020

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K ŠÍŘENÍ EPIDEMIE COVID-19

Doporučení Krajské hygienické stanice ze dne 6. 3. 2020 (Velikost: 67.16 kB)

Mimořádné opatření vydané ministrem zdravotnictví ze 6. 3. 2020 (Velikost: 211.48 kB)

Správný postup při mytí rukou (Velikost: 407.64 kB)

 

Informace
28.8.2019

Informace pro rodiče

a strávníky:

Informace o ŠJ (Velikost: 187.5 kB)

Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Historie a současnost školy

Vloženo: 13.12.2017 | Zobrazeno: 10194x | Zatím neupraveno

     Slavnostní otevření školy proběhlo dne 1.9. 1983 po jednoročním provozu školy a dokončení výstavby všech pavilonů pod názvem Základní škola,ulice Pionýrů, 1575,Teplice.  

Novodobá historie Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Maršovské ulici začala 1. červencem 1999, kdy došlo ke sloučení ZŠ s RvHv v ul. Čs. dobrovolců
a ZŠ v Maršovské ulici.

Od té doby jsou v provozu třídy klasické a třídy pro děti s hudebními předpoklady,  které mají v rozvrhu více hodin hudební výchovy.Ttalent je rozvíjen ve známých pěveckých sborech Písklata, Poupata, Fontána YES pod vedením zkušených sbormistrů.

     Prezentací na veřejnosti na poli hudebním, sportovním a ve vědomostních soutěžích je škola veřejnosti dobře známa. Velkou zásluhu na podchycení talentu žáků má kvalitní pedagogický sbor. Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami, hudebnami a dalšími odbornými učebnami.

Děti mohou v rámci volnočasových aktivit navštěvovat řadu zájmových kroužků. Velké popularitě se těší  modelářský a plavecký kroužek. Škola pořádá pro žáky 1.stupně  výjezdy do škol v přírodě. Každoročně se žáci 7. tříd těší na lyžařský výcvik. Žáci se během roku účastní různých vědomostních soutěží i exkurzí v rámci výuky.

     Škola má dvě  budovy, Maršovská 1575/2, kterou navštěvují dětí  2. - 9.ročníků. V budově jsou také umístěny školní družiny, tělocvičny a školní jídelna.Naši nejmenší - prvňáčkové navštěvují  budovu v ul. Bohosudovská 171  (zvaná "školička", nad Kauflandem), kde je také ranní družina a zde mohou tak v pohodě zahájit cestu za vzděláním.

     Škola je veřejnosti známa vystoupením pěveckých sborů Písklata (1.-2.třída), Poupata (3.-5.třída), Fontána a YES( Young, Excited, Singers - Mladí nadšenci) 6.-9.třída. Pěvecký sbor Fontána pravidelně vyjíždí na pěvecká soustředění  do Sloupu v Čechách. 

 

     Je naší prioritou, aby naše škola byla ukazatelem kvality a hodnot, kterým je potřeba věnovat pozornost. Vyučujeme podle našeho vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání   - „Naučit se, hledat a používat“, který nám dává možnost přizpůsobit výchovné a vzdělávací cíle našim školním podmínkám, svobodu ve výběru efektivních metod a forem výuky, které jsou pro žáka přínosné, zajímavé a podporují jeho aktivitu, zájem o vše nové a zároveň ho nechávají svobodně vyjadřovat své názory. Vedeme naše žáky k dodržování kulturních tradic, jelikož škola je nedílnou součástí kulturního dění města Teplice.   Mým cílem, co by ředitelky školy a ve spolupráci se zřizovatelem i ostatními organizacemi s kterými škola spolupracuje, je udělat všechno proto, aby se tyto vize a záměry naplnily. 

 

Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.