Bakaláři
Přípravná třída
Zápisy
Úřední deska
Virtuální prohlídka
„Naučit se, hledat a používat 2023”

Zápisy žáků do prvních tříd pro šk. rok 2024/2025

Zápisy budoucích žáků do prvních tříd se uskuteční v hlavní budově školy

ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2,

ve dnech 17. a 18. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hodin.  

Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pokud se nemůžete dostavit v tyto dané termíny, spojte se telefonicky a domluvte si náhradní termín.

Vyplněné a podepsané  žádosti k přijetí dítěte do 1.ročníku včetně kopie rodného listu můžete zasílat:

- přes datovou schránku - DAT školy:  si7vauz ( není nutný elektronický podpis)

 - poštou

- osobním předáním ve škole v den zápisu, popř. v jiné dny (předem prosím volejte)

V případě nejasností  můžete volat od 8.00 -15.00 hodin na tel. číslo 417 562 392.

V případě,že pošlete přihlášku DS, poštou nebo e-mailem, dopište prosím ručně, zda máte zájem o hudební třídu.

Další informace:

Pro ukrajinské děti bude probíhat zápis ve stejném termínu.

Pokud bude vaše dítě přijato do 1. třídy do více škol, co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy.

V případě přijetí Vašeho dítěte se budou v červnu 2024 konat 1. třídní schůzky, kde se vše potřebné dozvíte. Den a čas třídní schůzky bude také na webových stránkách školy. V případě, že se nemůžete třídní schůzky zúčastnit kontaktujte ZŘŠ pro 1. stupeň Mgr. I. Račákovou.

tel. č. 417 563 292, 724 879 040      ivana.racakova@zsmarsovska.cz

V rámci přihlašovacího systému “ZÁPISY ON-LINE“, který bude spuštěn dne 2.4.2024 přes odkaz na webových stránkách školy si rodič zvolí den a čas zápisu svého dítěte.

 Sledujte webové stránky školy.

 Těšíme se na Vás.

 Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová – ředitelka školy

 

Přílohy:

Kritéria přijetí (Velikost: 134.23 kB)

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad

Spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB)

Desatero pro rodiče

 

 

 

 

 

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.